Bir "gölge" olarak yaşamayı tattığında, hiç'in bir anda nasıl da her olabildiğini anlayacaksın...

Tuesday, June 21, 2016

İçten içe kırılmak 'ince' bir sestir,

Onu herkes duyamaz...

Ve bu yüzden bazen kimse

Yanında olamaz.